Харківське зональне методичне об'єднання
бібліотек закладів вищої освіти державної форми власності

Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна є зональним методичним центром бібліотек закладів вищої освіти Полтавської, Сумської та Харківської областей.

"Вища школа Харківщини - кращі імена"       "Бібліотекар року"       

До складу об'єднання входять бібліотеки закладів вищої освіти:

Національний технічний університет "ХПІ"
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "ХАІ"
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Українська державна академія залізничного транспорту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
Харківський національний медичний університет
Національний фармацевтичний університет
Харківська державна зооветеринарна академія
Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Українська інженерно-педагогічна академія
Національний університет цивільного захисту України
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Харківська державна академія культури
Харківський національний університет мистецтв імені І.Котляревського
Харківська державна академія фізичної культури
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Українська медична стоматологічна академія
Полтавська державна аграрна академія
Кременчуцький державний політехнічний університет імені М.Остроградського
Сумський державний педагогічний університит імені А.Макаренка
Сумський національний аграрний університет
Сумський державний університет
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

  Photo

Директори бібліотек закладів вищої освіти Харківської, Полтавської та Сумської областей


©1998-2021. Останні зміни 20 листопада  2020 р.
Головна сторінка