ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Вікові традиції та сучасні інформаційні технології
Довідка про діяльність Центральної наукової бібліотеки
 

Центральна наукова бібліотека (ЦНБ) Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – одна з найстаріших та найкрупніших книгозбірень України - заснована 1804 р. водночас з Університетом за ініціативи В. Н. Каразіна. 

Фонд: понад 3 400 000 примірників, у т. ч. наукової літератури – понад 1 800 000, навчальної – біля 1 150 000, художньої – близько 400 000.; більше 700 000 видань зарубіжної літератури.  Бібліотечний фонд формується згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень університету шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних видань як на традиційних носіях, так і  аудіо–, відео– видань, СD–, DVD– дисків та електронних баз даних, створених як в Україні, так і за кордоном.

У 2013 році Фонд книжкових пам’яток Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання (Розпорядження КБ Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 650-р). Унікальний фонд рідкісних видань і рукописів налічує більше 85  000 примірників, у тому числі колекції інкунабул (видання до 1500 року), палеотипів (1501–1550 роки), значні колекції українських та іноземних стародруків (XVIXVIII століть), прижиттєві видання видатних діячів науки та класиків літератури. Колекція рукописів нараховує до 1000 примірників, зокрема: Універсал українського гетьмана І. Мазепи (1704 рік), Літопис Грабянки (початок XIX століття, матеріали з історії України XVIIXVIII століть); листи І. Франка до письменниці Н. Кобринської (1884–1886 роки), колекції грецьких, польських рукописів тощо. У бібліотеці зберігаються також видання друкарні Харківського університету, яку було засновано при університеті у 1804 році. Серед них і перші в Україні журнали та газети, що вийшли з друкарні університету: «Харьковские известия» (1817–1823), «Харьковский Демокрит» (1816), «Украинский вестник» (1816–1820), «Украинский журнал» (1823–1825).

Зберігаючи славетні університетські традиції, Центральна наукова бібліотека, водночас, впроваджує нові бібліотечно-інформаційні технології. Функціонує потужна  автоматизована бібліотечно-інформаційна система обслуговування (програмне забезпечення Абсотек), що забезпечує доступ, як до унікальних історичних фондів, так і до електронних ресурсів, у т. ч. через Інтернет. Електронний каталог (понад 800 000 назв, 1 200 000 прим.) з електронним замовленням надається для користування як у бібліотеці, так і через мережу Інтернет цілодобово.

До послуг читачів - 5 абонементів, 15 залів, у т. ч.  Центр Інтернет-технологій, служба міжбібліотечного абонементу. З 2004 р. у ЦНБ (вперше в Харкові і вперше в університетській бібліотеці) працює Центр «Вікно в Америку», відкритий для всього регіону. Центр надає доступ до англомовних документів як у традиційному вигляді, так і на магнітних носіях (DVD, CD-ROM, відео), до  віртуальних баз даних бібліотеки Міжнародної інформаційної служби Держдепартаменту США. Електронна бібліотека ЦНБ запрошує до активного користування базами даних у режимі он-лайн, у т. ч. EBSCO Publishing – багатопрофільною  базою  даних, Онлайн бібліотекою  навчальної літератури CUL Online, а також відомими світовими науковометричними базами даних ) та інш.

ЦНБ плідно працює з міжнародними організаціями і фондами, є членом проекту ELibUkr «Електронні бібліотеки України», членом Асоціації «Інформатіо-Консорціум» з доступу до електронних наукових ресурсів у режимі он-лайн, партнером Всесвітньої цифрової бібліотеки – WDL, ініційованої Бібліотекою Конгресу США за сприяння ЮНЕСКО, партнером Європейської цифрової бібліотеки «Європеана» − загальноєвропейської віртуальної бібліотеки.

З 2009 р. функціонує університетський електронний архів eKhNUIR, де у відкритому доступі розміщують свої публікації науковці, викладачі, аспіранти і студенти університету (http://dspace.univer.kharkov.ua/). У читачів ЦНБ є унікальна можливість проведення наукової роботи, вивчення історичного досвіду, прижиттєвих видань класиків науки: функціонує електронний архів рідкісних видань і рукописів – «eScriptorium» (http://escriptorium.univer.kharkov.ua/).

ЦНБ веде міжнародний книгообмін із закордонними навчальними та науковими закладами. Серед партнерів: Бібліотека Конгресу США, Публічна бібліотека у Нью-Йорку, бібліотека Латвійського університету «Латвійська  академічна  бібліотека» (м. Рига),  Сербська національна бібліотека, університети в Польщі, Болгарії, Франції, Японії та інших країн світу. Центральна наукова бібліотека співпрацює з Фондом Анастасіоса Г. Лєвєнтіса (Кіпр), Гете-Інститутом (Київ), Посольством США в Україні, Генеральним Консульством Республіки Польща у Харкові, Французьким культурним центорм у Харкові, Українсько-американським фондом «Сейбр-Світло», Грецьким Фондом Культури, національними товариствами Харкова та України та інш.

Згідно з рішенням Ради ректорів Харківського регіону за ініціативи керівництва Центральної наукової бібліотеки університету було започаткувано проект «Єдина картка читача бібліотек вищих навчальних закладів Харкова», який почав діяти 1 вересня 2013 року. Єдина картка читача — це універсальний документ, який передбачає доступ до фондів та електронних ресурсів шляхом безкоштовного обслуговування у читальних залах  26  бібліотек-учасниць проекту. Проект успішно розвивається, список бібліотек-учасниць постійно поповнюється.

Бібліотека сприяє духовному розвитку сучасного покоління. У бібліотеці проходять виставки художників, фотохудожників, майстрів різноманітних видів мистецтва Харкова, України та інших країн.

Центральна наукова бібліотека є зональним методичним центром бібліотек вищих навчальних закладів державної форми власності IIIIV рівнів акредитації Харківської зони (36 бібліотек Харківської, Полтавської, Сумської областей).

На власному сайті: http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/  та у соціальних мережах (https://www.facebook.com/Karazin.library)   висвітлюються   усі аспекти роботи бібліотеки,   анонсуються  події, на які запрошуються  усіх бажаючі!

АДРЕСА
майдан Свободи 4, Харків 61022 Україна 
Тел.: +38 (057) 707-54-20 
Факс:+38 (057) 705-12-55 

cnb@karazin.ua

Очікуване майбутнє:
Відкрита бібліотека без меж: рівні можливості для кожного!

Назад