Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Науково-методична бібліотечна комісія
Секція з організації та зберігання інформаційних ресурсів

Харьківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Центральна наукова бібліотека

Міжнародний науково-практичний семінар
«Поцифрування фондів і проблеми авторського права у бібліотеках внз»

26 червня 2012 року


Місце проведення семінару:
Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В.Н. Каразіна
майдан Свободи, 4, 9-й поверх, Центр інтернет-технологій.

Робочі мови семінару – українська, російська, польська.

10. 00 Відкриття міжнародного науково-практичного семінару. Журавльова Ірина Казимирівна, директор ЦНБ Харьківського національного університету імені В. Н. Каразіна, голова секції організації і збереження інформаційних ресурсів НМБК.10. 15 Як співіснують електронні та паперові книжки: перегляд відеороликів з досвіду роботи зарубіжних бібліотек.

10. 25 Проблеми і перспективи роботи російських бібліотек внз в умовах дотримання законодавства про авторське право.
Ястребова Тетяна Сергіївна, провідний бібліограф відділу електронних ресурсів Наукової бібліотеки ім. М.М. Страхова Національного дослідницького університету «БелГУ» (Росія)

10. 45 Віртуальний «Круглий стіл» з Бібліотекою Технічного університету Лодзі (Республіка Польща)
Журавльова Ірина Казимирівна, директор ЦНБ Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Блажей Ферет, директор Бібліотеки технічного университету Лодзі (Республіка Польща)12.30 Поцифрування фондів Академічної бібліотеки Латвійського університету. Проблеми дотримання авторських прав у Академічній бібліотеці Латвійського університету.
Валдіс Мазуліс, заст. директора Академічної бібліотеки Латвійського університету (Латвія, Рига)


13. 20 Дискусія, відповіді на запитання. Підведення підсумків семінару.

Головна сторінка