Відділ реєстрації та комп'ютерного дизайну  
 

Про бібліотеку


Інформація для читачів


Електронні ресурси


Виставки


Події


Запитай бібліотекаря


Бібліотеки вузів


Наші друзі

 

Поряд з традиційними методами обслуговування читачів ЦНБ велика увага приділяється пошуку та впровадженню інноваційних форм і методів роботи.
Важливою подією в ЦНБ стало створення у 1997р.сектору розвитку бібліотеки і зв'язків з громадськістю, на базі якого у 2001р. створено відділ реєстрації користувачів та комп'ютерного дизайну.
Основні завдання відділу:
- запис та реєстрація користувачів ЦНБ;

- ведення єдиних реєстраційних картотек користувачів у традиційному та автоматизованому режимах;

- оформлення та друкування постійних (пластикових), тимчасових і разових читацьких карток із штрих-кодами;

- статистичний облік користувачів в автоматизованому режимі;

- оформлення найважливіших рекламних матеріалів для ЦНБ і університету;

- надання додаткових платних послуг згідно з затвердженим прейскурантом

 

 

Подзолкова Людмила Іванівна-- завідувач відділу

Бородавка Ірина Анатоліївна- провідний бібліотекар

Зінченко Марина Миколаївна- бібліотекар

 

Запрошуємо до нас!
Україна, 61077, м.Харків, пл. Свободи, 4. Центральна наукова бібліотека
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (7 поверх, кімн. 7-50).
Тел. 707-56-74, Тел./факс: 705-12-55
Відповідальна за сторінку: Бородавка Ірина