РЕКОМЕНДАЦІЇ
 МІЖНАРОДНОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ
“БІБЛІОТЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
НА ШЛЯХУ ДО СВІТОВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ”

М. ХАРКІВ                                                        26-28 ТРАВНЯ 2010 р.


26-28 травня 2010 р. згідно з планом  МОН України на 2010 рік (Лист МОН України № 1/9-58 від 04.02.2010 «Про організацію і проведення конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2010 році») на базі Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету  імені В.Н. Каразіна  спільно з Науковою бібліотекою Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка  проведена Міжнародна  науково-практична конференція “Бібліотеки вищих навчальних закладів України на шляху до світового інформаційного простору” 
У роботі науково-практичної конференції, яка була  приурочена до 205-річчя Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету  імені В.Н. Каразіна  і 150-річчя з дня народження відомого бібліотекознавця К.І. Рубинського,  взяли участь 255  представників   керівного складу і фахівців  бібліотек вищих навчальних закладів, книготорговельних фірм,  видавництв, фірм-розробників інформаційних технологій з України, Росії, Польщі, США, викладачі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Під час роботи науково-практичної конференції були  заслухані 43 доповіді та   презентації, які були присвячені   висвітленню практичного досвіду діяльності бібліотек вищих навчальних закладів; проведені професійні обговорення актуальних проблем  подальшого  розвитку бібліотек внз  на основі новітніх інформаційних технологій; представлено нові можливості роботи з повнотекстовими ресурсами і бібліотечними програмами.
Відзначено, що сучасні бібліотеки внз України розвиваються як інформаційні центри, реалізують  можливості новітніх технологій, які впроваджуються в бібліотеках щодо вирішення завдань з розширення відкритого доступу до світових інформаційних ресурсів. У зв’язку з упровадженням Інтернет у сферу освіти постійно буде зростати необхідність до віддаленого доступу до інформації. Організація  і підтримка вільного доступу стає важливим напрямком діяльності бібліотек вищих навчальних закладів. Бібліотеки  прагнуть сприяти високій якості навчання студентства і науково - дослідницької роботи, яка проводиться у вищих навчальних закладах. Учасники конференції, проаналізувавши існуючий  стан справ, відмічають, що бібліотекам  вищих навчальних закладів України для якісного виконання складних функцій  як центрів  інформаційного забезпечення навчально-виховного і наукових процесів потрібні  добре укомплектовані фонди інформаційних ресурсів, постійне впровадження новітніх технологій  і високопрофесійні спеціалісти.


Конференція рекомендує :
1.    Бібліотекам внз активно підтримувати  політику відкритого доступу до наукових досліджень, залучивши в першу чергу науковців  до участі в університетських проектах зі створення інституційних репозитаріїв (електронних архівів), як запоруки якісного інформаційного забезпечення розвитку науки та освіти в Україні.

2.    НМБК МОН України сприяти участі бібліотек вищих навчальних закладів України у Державній цільовій  національно-культурній програмі створення єдиної інформаційної  бібліотечної системи "Бібліотека - XXI".

3.    Враховуючи активне впровадження автоматизованих технологій обслуговування, звернутися до Президії НМБК МОН України вдосконалити нормативно-правові документи, які регламентують діяльність бібліотек вищих навчальних закладів, а саме, в першу чергу: „Типові правила користування бібліотеками вищих навчальних закладів”.

4.    Пропонувати НМБК МОН України традиційну науково-практичну конференцію у травні 2011року   провести на базі  НБ Української академії банківської справи (м. Суми).

Учасники конференції також підтримали звернення Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна щодо клопотання  перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння Фонду рукописів, рідкісних та цінних видань ХІІ –початку ХХ століть статусу наукового об’єкта, що становить національне надбання України.

Головна