Photo

Краснов
Андрій Миколайович


(1862 - 1914)


ботанік, географ і мандрівник, професор Харківського університету, засновник Батумського ботанічного саду

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ А.М. КРАСНОВА
Андрій Миколайович Краснов народився 2 листопада 1862 р. у Петербурзі.
Навчався в гімназії, яку закінчив у 1881 р., а далі в Петербурзькому університеті на природничому відділі фізико-математичного факультету (1881—1885), який закінчив зі званням кандидата природничих наук і був залишений при ньому для підготовки до професорського звання. У 1882 р. він уперше виїхав до експедиції як колектор рослин для вивчення Алтайської гірської округи.
У 1883 р. А. М. Краснов брав участь у геоботанічних обстеженнях Симбірської та Нижньогородської губерній.
Після закінчення університету він досліджував Калмицькі степи, а пізніше — в 1886 р. брав участь в експедиції інженера І. В. Ігнатьєва з дослідження льодовиків Хантенгрі в горах Тянь-Шаню.
У 1888 р. захистив магістерську дисертацію на тему «Спроба вивчення розвитку флори південної частини Східного Тянь-Шаню».
У 1889 р. одержав кафедру географії у Харківському університеті, яку займав до 1912 р.
У 1890 р. він здійснив зі студентами екскурсію Сванетією, чим започаткував гeoгpaфічні екскурсії.
У 1890 р. він брав участь у Міжнародному геологічному конгресі в Вашингтоні, двічі побував у Східній Азії. Під час першої поїздки ві н від¬відав острів Яву, Японію, Приморський Край і узбережжя Сахаліну.
У 1894 р. А. М. Краснов захистив у Московському університеті дисертацію на ступінь доктора географії під назвою «Трав'янисті степи Північної півкулі».
У 1895 р. Андрій Миколайович був на Цейлоні, на південних схилах Гімалаїв, у чайних округах Китаю і Японії, на Гавайських островах, у північній Мексиці, Новому Орлеані та Неаполі в складі експедиції з вивчення культури чаю.
У 1898 р. він їздив до Турції, Єгипту та Італії, а в 1905 р. — до Норвегії.
В останні роки життя А. М. Краснов зацікавився Чорноморським узбережжям Закавказзя.
У 1912 р. Андрій Миколайович взяв на себе організацію Батумського ботанічного саду і був призначений його директором.
19 грудня 1914 р. він помер у м. Тбілісі. Був похований в Батумському ботанічному саду.

Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна пропонує увазі читачів виставку, присвячену 150 – й річниці від дня народження ботаніка, географа і мандрівника, професора Харківського університету Андрія Миколайовича Краснова (1862-1914). На виставці експонується 40 книг, серед яких прижиттєві видання А.М. Краснова, а також книги з автографом, його дисертація і література про нього.

А.М. Краснов опублікував 304 праці, найголовніші з яких представлені на виставці.
Photo


„Основи землезнавства”
(Вид. 1 – 1895 р.; вид. 2 -1909 р.)

Photo
У 1899 р. виходить 4 том під назвою «Географія рослин» (1899). Це другий російський посібник з географії рослин. А. М. Краснов встановлює «закон розподілу рослин» і дає нарис рослинності від екватора до полюсів. Він запропонував поділ Земної кулі на флористичні області в основу яких покладено клімат.

Photo
У 1910 р. вийшло 3 видання цієї роботи під назвою „Лекції по фізичній географії”. У цій праці він уперше в російській літературі встановив для Земної Кулі ландшафтні області та смуги.
PhotoУ 1886 р. Краснов брав участь в експедиції інженера І. В. Ігнатьєва з дослідження льодовиків Хантенгрі в горах Тянь-Шаню.
Результатом цієї експедиції стала дисертація на тему «Спроба вивчення розвитку флори південної частини Східного Тянь-Шаню», яку Краснов захистив у 1888 р.


Фундаментальною працею А. М. Краснова є книга «Чайні округи субтропічних областей Азії. Культурно-географічні нариси Далекого Сходу». - Вип. І. - Японія (1897), Вип. ІІ. - Китай, Індія і Цейлон, Колхіда (1898). Ця робота Андрія Миколайовича дуже сприяла запровадженню культури чайного куща в Західному Закавказзі.

Photo

У роботах «По островах Далекого Сходу (подорожні нариси)» (1895) та «Нотатки про рослинність Яви, Японії і Сахаліна» (1894) Андрій Миколайович аналізує питання еволюції рослинного покриву помірних і арктичних широт.

Photo
Photo

Із надрукованих праць А. М. Краснова щодо природи України особливо цікаві: «Рельєф, рослинність і грунти Харківської губернії» (1893) і «Матеріали до оцінки земель Полтавської губернії» (1894).

Photo
Photo

1889 - 1912 рр. - цей період є найбільш яскравим і плідним у житті вченого . Андрій Миколайович створює в Харківському університеті кафедру географії, географічний кабінет і бібліотеку при ньому.
 
Photo
Photo

У 1890 р. він здійснив зі студентами екскурсію Сванетією, чим поклав початок географічних екскурсій.

Photo
 

У бібліотеці зберігаються книги з автографами А.М. Краснова

Photo
Photo

Это был очень талантливый человек, всю свою жизнь отдавший научному исканию и общественной научной работе. …Среди учёных-художников, давших нам картины природы их времени и их понимания, А. Н. Краснов занимает своеобразное и большое место.
В.И. Вернадский
Бібліографія:

1. Опыт истории развития флоры южной части Восточного Тянь-Шаня. — 1888. – 413с.
2. Об антропологических исследованиях и измерениях в Харьковском и Валковском уездах. – М.,1900. – 11с.
3. Рельеф, растительность и почвы Харьковской губернии. — Харьков, 1893.
4. География как новая университетская наука. – Х., 1898
5. Из поездки на Дальний Восток Азии: Заметки о растительности Явы, Японии и Сахалина // Землеведение. — 1894. — Т. 1, кн. 2. — С. 59—88.
6. - Т. 1, кн. 3. — С. 7—30.
7. Под тропиками // Книжки недели. — СПб., 1894, январь—март—апрель—май.
8. Заметки о растительности Алтая. – СПб., 1886
9. Из путевых впечатлений под тропиками // Ист. вестник. — 1895. — В. 1.
10. Русские тропики // Ист. вестник. — 1895. — В. 2.
11. Материалы для флоры Полтавской губернии. – Х.,1891
12. Новые виды Сванетской флоры. – Х.,1891
13. Основы землеведения. — Харьков: Тип. Зильберберга, 1895. — 164 с.
Вып. 1. - История картографии, форма Земли, распределение суши и её строение.
Вып. 2. - Атмосфера, её действие на сушу и море, климаты суши и явления на море, ею создаваемые. — Тип. А. Дарре, 1895. — 138 с.
Вып. 3. - Формы поверхности суши и деятели, их создаваемые. — Тип. А. Дарре, 1897. — 232 с.
Вып. 4. - Ч. 1. - География растений. Законы распределения растений и описание растительности земного шара. — Тип. А. Дарре, 1899. — 499 с.
14. По островам Дальнего Востока: Путевые очерки. — СПб., 1895.
15. Чайные округи субтропических областей Азии. Культурно-географические очерки Дальнего Востока. — СПб., 1897—1898.
16. Гео-ботанические исследования в калмыцких степях. – СПб.,1886.
17. Из колыбели цивилизации. Письма из кругосветного путешествия. — СПб., 1898.
18. Курс землеведения. — СПб.: Тип. Тренке и Фюсно, 1909. — XVI, 989 с.
19. Лекции по физической географии. – Х.,1910. – 471с.
20. Под тропиками Азии. — М., 1956. — 262 с.
Бібліографічний покажчик всіх робіт А.М. Краснова можна переглянути у книзі „А.Н. Краснов” / Під ред. В.І. Талієва. – Х., 1916.
Головна