Управління культури і туризму Харківської обласної держадміністрації
Харківський художній музей
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
Польський Дім у Харкові

За підтримки Генерального Консульства Республіки Польща в Харкові

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

„ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ: ПОЛЬЩА І УКРАЇНА”

12 травня 2007 року у Центральній науковій бібліотеці Харьківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбулась третя Міжнародна конференція «Формування історичної пам'яті: Польща і Україна» (інформаційний лист від 24.04.2007 р.)

ПРОГРАМА

Генеральний консул Г.Серочинський, Президент Польського Дому в Харкові М.Жур, директор ЦНБ І.Журавльова Вітальне слово до учасників конференції Гжегожа Серочинського, генерального консула Республіки Польща в Харкові

Українсько-польські відносини: історія і сучасність

Войславський Людвіг Карлович (Wojsławski Ludwig), канд. технічних наук, доцент Харківської національної академії міського господарства. Polacy w gubernii charkowskiej w 1880- 1900.

Левченко Артем Володимирович, кореспондент газети „Вечірній Харків”. Генерали російської імператорської армії польського походження – випускники Чугуївського військового юнкерського училища.

Жванко Любов. Польськi бiженцi Першої Свiтової вiйни в Харкові.

Золотарьов Вадим. Комiсар державної безпеки 1-го рангу Станiслав Францевич Реденс.

Яцюк М.В. Українсько-польські змагання за Схiдну Галичину на Паризькій конференції 1919 року.

Кравченко Ярослава Володимирівна. Питання українсько-польських вiдносин XIX ст. у працях французького історика Данiэля Бовта.

Звагольська Ніна Миколаївна. Історія родини Петковичей у Харкові.

Копiйченко Л.А. (Житомир) За вiдсутнiстю складу злочину (польськi контрреволюцiйнi органiзацiї на Житомирщині.

Слоневський Олександр, Яценко Людмила (Днепродзержинськ). Декабристка мiста Кам’янське.

Шимчук Веслава (Szymczuk Wiesława) (Lublin). Losy Polaków na Podolu w XX wieku.

Войциховська Ельвіра (Wojcichowska Elwira) (Lublin). Przebieg Pomarańczowej rewolucji w Ukrainie.

Шпичко Неля (Szpyczko Nela) (Lublin). Historia osadnictwa polskiego na Podolu od średniowiecza do XIX wieku.

Свідерська Юлія (Świderska Julia) (Lublin). Steryotyp Polaka w oczach starszego pokolenia Ukraińców w wojewódstwie lwowskim.

Фонди архівів та бібліотек як джерела вивчення історії Польщі та України

Скрипникова Наталя Вадимівна, голов. спеціаліст Державного архіву Харківській області. Про польських повстанців 1863 р., засуджених до арештантських рот цивільного відомства Російської імперії.

Харченко Наталя Михайлівна, голов. спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву Харківської області. Вивчення родоводів польських прізвищ на Харківщині.

Iваньска Тетяна Володимирівна, головний спеціаліст відділу інформації та використання фондів Державного архіву Харківській області. Документи фонду Ново-Олександрiвського iнституту сiльського господарства i лiсництва Держархiву харківської областi як джерело iсторiї вищої сiльскогосподарської школи в Польщі.

Гнездiло Ольга, співробітник Державного архіву Харківській області. Архівні документи розповідають: (Виставка документів ДАХО про проживання поляків у м. Харкові).

Журавльова Ірина Казимирівна, директор Центральної наукової бібліотеки. "Политическая деятельность Петра Скарги" Людвика Яновского. До проблеми перекладу польскою мовою.

Взаємозв’язки польської та української культур

Мельничук Людмила Юріівна, ст. наук. співробітник Харківського Художнього музею. Колекція Собанського в Харківському художньому музеї.

Бахмет Тетяна Борисівна, зав. відділом Харківської міської спеціалізованої музично-театральної бібліотеки ім.. К.С. Станіславського. Між янголом та демоном: Михайло Врубель у Харкові.

Полякова Юліана Юріївна, голов. бібліограф науково-бібліографічного відділу Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Гастролі польської балетної трупи Мориса Піона в Харкові (1851-1852).

Хильковський Аркадій Юхимович, дослідник історії фотографії, Жур Михайло Євгенович, президент «Польского Дому» в Харкові. Харківський костел на старовинних фотографіях і поштівках.

Фесенко Галина Григорівна. Польська словесність у культурному просторі української лiтератури (новоєвропейська доба).

Духовно-просвітницька, наукова та підприємницька діяльність поляків в Україні

Гедройц Олександр Іванович, дійсний член Російського дворянського зібрання, дійсний член Литовського Королівського союзу бояр, князь.
В.І. Гедройц – яскравий представник польської діаспори в медичній науці та практиці України і Росії першої половини ХХ ст.

Корольов Анатолій Григорович. Видатний діяч вітчизняної ветеринарної науки Георгій Антонович Полюта (1820-1897).

Палкін Юрій Іванович, предводитель Харківського Дворянського зібрання. Польські дворянські роди в Харкові.

Хряпін Едуард Олександрович, ст. викладач Харківського національного університету радіоелектроніки. Дiяльнicть підприємців та акціонерних товариств Польщi в економічному розвитку Украiни (кiнець XIX- початок XX ст.).

Черниш Інна Миколаївна. І .А. Красуський - директор Харківського технологічного інституту.

Штан Геннадій Валерійович, аспірант історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Польські викладачі в Харкові: науковий та культурний вклад (XIX – початок XX ст..)

Шуйський Ігор. Таємниця віри: Життєпис о. Викентія Ільгина.

Сашко Ірена (Saszko Irena) (Lublin). Świadomość religijna a przynależność narodowa polskiej diaspory na Podolu na tle historycznzch wydarzeń XX wieku.

Шимчук Веслава (Szymczuk Wiesława) (Lublin). Prasa polskojęzyczna na Ukrainie – tradycja i współczesność.

Новак Гелена (Nowak Helena), Халас Кристина (Chałas Krystyna) (Lublin). Wychowanie ku wartościom warunkiem dialogu kurturowego.

Гончар Світлана (Gonczar Swetlana) (Kramatorsk, Towarzystwo Kultury Polskiej m. Kramatorska). Ludwig Sygizmundowicz Gużewski.

Польські організації в Україні

Циозда Анна Віталіївна, студентка 3-го курсу історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Благодійність поляків у католицький громаді Харкова у ХIХ ст.

Ніколаєнко Ольга Олександрівна, викладач кафедри українознавства Харківського національного автодорожнього університету. Освітня діяльність Харківської полонії.

Жур Михайло Євгенович, президент „Польського Дому” в Харкові, Журавльов Сергій Григорович, зав. сектором ЦНБ.
Презентація сайту Польського Дому.

Контактний телефон +38 (057) 712-08-38 Михайло Жур