Міжнародна науково-практична конференція
”Бібліотеки вищих навчальних закладів України на шляху

до світового інформаційного простору ”

26-28 травня 2010 р., Харків


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова
Бакіров В.С., доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України,
ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Співголови оргкомітету:
Кириленко О.Г., канд. істор. наук, директор НБ імені М. Максимовича Київського національного університету імені Т. Шевченка
Журавльова І.К., директор ЦНБ Харківського національного університету імені  В.Н. Каразіна


Секретар
Лазаренко Н.І., завідувач науково-методичним відділом ЦНБ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна


Члени оргкомітету
Бабічева О.Г., Болотний І.А., Гужва А.А., Залюбовський І.І., Короткова Л.Б., Лукієнко Т.І., Малиновська В.М., Мохонько В.Г., Омельченко О.М., Самохвалова О.Ю., Смирнов В.В., Удод А.М., Федорова І.М.

СПОНСОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ідея»
Донецьк, Україна

Інформаційно-передплатна агенція Едуарда Райгородецького
Київ, Україна

ABE MARKETING
Варшава, Польща

Агенція «Матрікс Прес»
Київ, Україна

Асоціація випускників Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

Часопис «Бібліотечний форум»
Донецьк, Україна


Регламент роботи:
I сесія – доповіді до 20 хвилин
II-VIII сесії – доповіді, виступи до 15 хвилин
Робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська


Пленарні засідання проходять
в аудиторії Велика фізична (вхід через 9 поверх ЦНБ або 10 поверх університету)

26-28 травня у холах бібліотеки з 9.00–17.00
працює інформаційно-рекламна виставка продукції видавництв України


26 ТРАВНЯ, СЕРЕДА

10.00-10.30
ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Вітальне слово ректора університету В.С. Бакірова
Привітання почесних гостей конференції


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
I СЕСІЯ

10.30-12.00
Модератори: Кириленко О.Г., Журавльова І.К.


1. Бібліотека вищого навчального закладу як центр інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу.
Левківський Казимир Михайлович, заст. директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Київ, Україна
2. Державна політика в галузі бібліотечної справи.
Нікіфоренко Лариса Степанівна, начальник відділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек Міністерства культури і туризму України, Київ, Україна
3. Студент у сучасному світі.
Дусавицький Олександр Костянтинович, професор кафедри загальної психології ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна
4. Бібліотеки вищих навчальних закладів Польщі ХХІ століття – загальні проблеми.
Миколайська Олександра, Ольшевська Хелена, Наукова бібліотека університету імені Адама Міцкевича, Познань, Польща
5. Інтеграція бібліотек внз України як умова створення бібліотечного сегменту національного інформаційного простору: аналіз результатів соціологічного дослідження.
Колесникова Тетяна Олександрівна, директор НТБ Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Дніпропетровськ, Україна
12.00–12.20 Кава-пауза (Конференц-зал ЦНБ)


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
II СЕСІЯ

12.20 –14.15
Модератори: Мохонько В.Г., Бабічева О.Г.

6. Інноваційна орієнтованість керівника – залог успішної діяльності бібліотеки.
Ніколаєнко Наталія Миколаївна, директор Української інженерно-педагогічної академії, Харків, Україна
7. Інновації в управлінні бібліотекою Львівської політехніки.
Бєлоус Ірина Олександрівна, заст. директора НТБ Національного університету "Львівська політехника", Львів, Україна
8. Інноваційні технології в практиці роботи Наукової бібліотеки Української академії банківської справи.
Петрина Надія Олександрівна, директор НБ Української академії банківської справи, Суми, Україна
9. Інноваційна діяльність Наукової бібліотеки Східноукраїнського Національного Університету імені Володимира Даля.
Єпіфанова Ольга Вікторівна, директор НБ Східноукраїнського Національного університету імені Володимира Даля, Луганськ, Україна
10. Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації України.
Садова Світлана Василівна, директор бібліотеки, ПУСК, Полтава, Україна
11. Історичні традиції ЦНБ і сучасні проблеми бібліотек внз: які нормативні документи нам потрібні.
Мохонько Валентина Григорівна, заст. директора ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна

14.15-15.00 Перерва на обід

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
III СЕСІЯ

15.00-17.30
Модератори: Лазаренко Н.І., Ніколаєнко Н.М.


12. Наукова робота ВНЗ: тенденції та вимоги часу.
Кунанець Наталія Едуардівна, заст. директора бібліотеки з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка», доцент кафедри ІСМ, Львів, Україна
13. Корпоративна діяльність: матеріальні та нематеріальні дивіденди.
Семененко Лариса Петрівна, директор НТБ, Національного технічного університету "ХПІ», Харків, Україна
14. Вплив культурно-просвітницької діяльності бібліотек внз на формування особистості студента.
Нехаєва Ірина Сергіївна, провідний бібліотекар, ЛНАУ, Луганськ, Україна
15. Масова робота бібліотек внз в умовах інформаційного суспільства: зміна стереотипів.
Печена Анжела Володимирівна., директор бібліотеки Глухівського національно-педагогічного університету імені О.Довженко, Глухів, Україна
16. Роль успішної комунікації у формуванні іміджу бібліотеки.
Яновська Світлана Германівна, заст. декана з виховної роботи факультету психології ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна

16.30-17.30

Ювілейне засідання НМБК МОН України. За спеціальною програмою.
Модератор: Кириленко О.Г.

16.30-17.30
Паралельний захід
Знайомство з ЦНБ. Екскурсії бібліотекою


17.45–19.00
Вечірні зустрічі в бібліотеці: фуршет на 9-му поверсі
За запрошеннями


27 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
IV СЕСІЯ

9.30 – 12.00
Модератори: Бабічева О.Г., Семененко Л.П.

1. Як зацікавити науковців і студентів брати участь в університетських проектах відкритого доступу.
Кучма Ірина Леонідівна, менеджер програми «Відкритий доступ», Міжнародний консорціум eIFL.net ,Київ, Україна
2. Університетські бібліотеки та відкритий доступ: політики, сервіси та ресурси для розширення доступу до наукових досліджень.
Розенблум Браян (Rosenblum Brian) бібліотекар відділу наукових цифрових ініціатив університету Канзасу, США
3. Електрона бібліотека внз на практиці: досвід упровадження рішення «ЛІБЕР. Електронна бібліотека» з модулем захисту від копіювання SecView.
Сорокін Ілля Володимирович ,ЗАТ "Компанія ЛІБЕР", Москва, Росія
4. Інновації АІБС Absotheque Unicode і ABSOPAC Unicode: електронний каталог як найважливіший науково-інформаційний ресурс внз і єдине місце доступу до наукової інформації.
Ошаріна Світлана Сергіївна, директор ЗАТ «Компанія ЛІБЕР», Москва, Росія
5. Створення засобів ефективного пошуку в автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах.
Карпенко Ігор Вікторович, директор ТОВ "Український фондовий дім", Київ, Україна
6. Проект «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань у бібліотеках внз України».
Бруй О.М., заст. директора НБ НаУКМА, Ярошенко Т.О., віце-президент НаУКМА, директор НБ НаУКМА, Київ, Україна
7. Електронний науковий архів НТБ Львівської політехніки: історія створення.
Андрусів А., Шишка Олександр Володимирович, директор НБ Національного університету "Львівська політехніка", Львів, Україна
8. Наукова бібліотека в інформаційному середовищі Львівського національного університету імені Івана Франка.
Цвіркун Ірина Олександрівна,заступник директора з наукової роботи НБ Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна
9. Електронні інформаційні ресурси НТБ ДонНТУ: джерела формування і особливості доступу.
Воропаєва Вікторія Яківна, доцент кафедри ДонНТУ, Донецьк, Україна
10. Технологія створення імідж-каталогу.
Березна Тетяна Іванівна, генеральний директор Агенції "Матрікс Прес", Київ, Україна
11. Власний проект автоматизації бібліотечних процесів ВНАУ.
Головко Надія Семенівна, директор бібліотеки Вінницького національного аграрного університету, Вінниця, Україна
12.00-12.20
Кава-пауза (конференц-зал ЦНБ)


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
V СЕСІЯ

12.20-14.15
Модератори: Кириленко О.Г., Грищенко Т.Б.


12. Онлайнові ресурси – Ваші можливості, наші пропозиції.
Чубак Богдан, ABE MARKETING, зав. відділу розвитку продаж, Варшава, Польща
13. Комплексне використання електронних ресурсів для наукових досліджень в університеті.
Васильєв Олексій Всеволодович, президент Асоціації "Інформатіо-Консорціум", Київ, Україна
14. Технологія створення електронного читального залу НТБ.
Тарасов Дмитро Олександрович, заступник проректора з науково-педагогічної роботи Національного університету "Львівська політехніка", Львів, Україна
15. Створення і підтримка інфраструктури електронних читальних залів на основі термінальних станцій.
Гурін Микола, Фірма "ФОЛГАТ", Рудзський Лев Зіновійович, президент Асоціації «ІРБІС –Україна», Київ, Україна
16. Проблеми комплектування інформаційними ресурсами фондів сучасних бібліотек України або роздуми про двадцятирічний досвід роботи у цій сфері.
Якобсон Ігор Наумович, генеральний директор ТОВ НПП«Ідея», Донецьк, Україна
17. Ваш путівник ресурсами IOP Publishing
Пьясецький Лукас, IOP Publishing, регіональний менеджер, Вроцлав, Польща

18. Комплектування бібліотечного фонду та інформаційних ресурсів за сучасних умов.
Гавриш Наталія Борисівна, директор бібліотеки Національної фармацевтичної академії України, Харків, Україна
19. ІТ-технології в завданнях бібліотеки. Інтеграційні рішення.
Казанський Олег Володимирович, директор Центру Інформаційних технологій і комп’ютерних мереж ЕФ, ХНУ імені В.Н.Каразіна
20. IP- відео нагляд – безпека бібліотеки та оптимізація фондів відкритого доступу.
Волковий Олексій Олександрович, директор ЧП "Матрікс Прес", Київ, Україна

14.15-15.00
Перерва на обід

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
VI СЕСІЯ

15.00-16.45
Модератори: Мохонько В.Г., Пасмор Н.П.

21. Роль бібліотеки у проведенні науковометричних досліджень вищим навчальним закладом.
Волинець Валентина Миколаївна, заст. директора НТБ НТУ «КПІ» імені Т.І. Денисенка; Савенкова Л.В., директор НБ НПУ імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна
22. «Бібліотека–XXI» – державний проект електронної бібліотечної системи та участь у проекті бібліотек внз України.
Журавльова Ірина Казимирівна, директор ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна
23. Мультисистемний конвертор аналітичних записів.
Березна Тетяна Іванівна, генеральний директор Агенції "Матрікс Прес", Київ, Україна
24. Проблеми формування електронних ресурсів приватних бібліотек (на прикладі родової бібліотеки Урбановських і Стажинських із фондів НБУВ).
Рабчун Оксана Станіславівна, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, в.о. зав.відділу, м.н.с, Київ, Україна
25. Формування і використання електронних ресурсів у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Білоус Валентина Степанівна, директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Україна
26. Технологічні аспекти створення і підтримки лінгвістичного забезпечення АБІС засобами корпоративної взаємодії.
Рудзський Лев Зіновійович, Президент Асоціації "ІРБІС-Україна", Київ, Україна
27. Досвід використання електронних підручників центру учбової літератури в ДонНТУ.
Воропаєва Анна Олександрівна, Донецький національний технічний університет, Донецьк, Україна
28. Електронні бібліотеки в глобальному бібліотечному просторі.
Косміна Влада Володимирівна, Донецький національний технічний університет, НТБ, Донецьк, Україна

16.45-18.00
Зустрічі в бібліотеці. Круглий стіл.
«Харків. Університет. К.І. Рубинський».
Чит. зал № 6 (8 поверх ЦНБ)
Модератори: Журавльова І.К., Мохонько В.Г.

1. Перші надходження до бібліотеки університету: особистості та книжкові колекції.
Кононенко Ірина Іванівна, голов. бібліотекар ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна
2. XII Археологічний з’їзд і Центральна наукова бібліотека.
Скирда Ірина Миколаївна, науковий співробітник Музею археології та етнографії Слобідської України ХНУ імені В.Н. Каразіна

Презентація книги зав. кафедри українознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна, директора Східного інституту українознавства імені Ковальських, професора В. В. Кравченка «Харьков/Харкiв: столица Пограничья»: видання здійснено у рамках проекту «Соціальні трансформації Прикордоння – Бєларусь, Україна, Молдова за підтримки Корпорації Карнегі (Нью-Йорк).
Презентація книги Н.М. Березюк «Неизвестный К.И. Рубинский», присвяченої 150-річчю видатного українського бібліотекознавця. Книга видана за підтримки Асоціації випускників ХНУ імені В.Н. Каразіна

18.00–20.00
Засідання клубу «ЛІБЕР". За спеціальною програмою


28 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
VII СЕСІЯ

9.30-12.00

Модератори: Журавльова І.К., Грищенко Т.Б.


1. Українська книга в світовому контексті.
Тимошик Микола Степанович, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри «Видавнича справа та редагування», Київ, Україна
2. З досвіду організації видавничої діяльності наукової бібліотеки.
Голиш Григорій Михайлович, директор НБ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаси, Україна
3. Бібліотека і читач: еволюція любові.
Карягіна Наталія Олександрівна, НБ, Донецького національного університету, Донецьк, Україна
4. Трансформація інформаційних потреб користувачів сучасної вузівської бібліотеки: психолого-соціологічний аналіз.
Демиденко Надія Михайлівна, директор бібліотеки Сумського НАУ, Суми, Україна
5. Ода читачеві бібліотеки.
Рибась Надія Іванівна, зав. відділу ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна
6. Особиста бібліотека Станевича Е.І., (1775–1835) у фонді ЦНБ: із досвіду реконструкції.
Боброва Марина Іванівна., зав. відділу книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна
7. Політика зберігання фондів бібліотеки ім. М.І.Пирогова як засіб якісного інформаційного забезпечення науки та освіти
Кравчук Неліна Миколаївна, заст. директора НБ Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, Вінниця, Україна
8. Збереження книжкового фонду, оптимізація книговидачі, сувора звітність і любов читача. Як це поєднувати?
Гурська Антоніна Юріївна, заст. директора ТОВ "ТехКард Сервіс", Київ, Україна
9. З історії читання на Харківщині: народні бібліотеки та їхні читачі наприкінці XIX – початку XX ст.
Бондаренко Станіслав Костянтинович, магістр ІФ ХНУ імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна

12.00-12.30
Кава-пауза (конференц-зал ЦНБ)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
VIII СЕСІЯ

12.30-15.00
Головуючі: Бабічева О.Г., Ткаченко Н.П.

10. Професійний розвиток молодих фахівців бібліотеки.
Петрова Ганна Олексіївна, директор НТБ ДНТУ, Донецьк, Україна
11. Професійна виснаженість працівників соціальної сфери.
Луценко О.Л , доцент кафедри прикладної психології, ФП, ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна
12. Особисті бібліотеки. Остання книга в бібліотеці вождя Жовтневої революції.
Куделко Сергій Михайлович, директор Центру краєзнавства ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна
13. Фантазії природи. Дивовижні створіння рослинного світу та їх життя у бібліотеці.
Голтвянський Анатолій Володимирович, заст. директора НІІ біології ХНУ імені В.Н.Каразіна
14. Презентація сайту Інституту проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України, http://www.mari.kiev.ua/
Несміянова Ірина Віленівна, представник фірми АBE Marketing в Україні, Київ, Україна

13.30-15.00
Зустрічі в бібліотеці. Круглий стіл.
«Фантазії і реальність»
Зустріч з найкращими письменниками-фантастами «Eurocon-2006»
Генрі Лайонел Олді
(Д. Громовим, О. Ладиженським)

15.00-15.30
Підведення підсумків роботи конференції
Главная