В ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна демонструється книжково-ілюстративна виставка
„200 років Харківському національному університету”.

На виставці представлено 295 видань. Серед них рідкісні видання з історії університету, Статути Імператорського харківського університету 1804, 1837, 1884, 1906 років, праці вчених університету та інші.
Харківський університет зобов’язаний своїм початком видатному громадському діячу, просвітителю, вченому В.Н. Каразіну. Частину експозицій виставки займають матеріали про В.Н. Каразіна:
- Багалей Д.И. Просветительская деятельность Василия Назаровича Каразина. – Х.: 1893.
- Тихий Н.Ф. В.Н. Каразин: Его жизнь и общественная деятельность. – Киев: 1905.
- Тихий Н.Ф. В.Н. Каразин, виновник учреждения университета в Харькове. – Х.: 1905.

Заслуговують на увагу видання з історії університету, факультетів, товариств, допоміжних установ:
- Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета: В 2 т. – Х.: 1893 – 1904.
- Багалей Д.И., Сумцов Н.Ф., Бузескул В.П. Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805 – 1905). – Х.: 1906.
- Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805 – 1905). – Х.: 1908.
- Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805 – 1905). – Х.: 1905-1906.
- Физико-математический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805 – 1905). – Х.: 1908.
- Юридический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805 – 1905). – Х.: 1908.
- Ученые общества и учебно-вспомогательные учреждения Харьковского университета (1805 – 1905). – Х.: 1911.

Окремий розділ виставки складають ювілейні видання університету, зокрема, наукова монографія „Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за 200 років”. – Х.: 2004, автори якої з урахуванням досягнень попередньої історіографії, а також нових документів і сучасних підходів відтворюють усі етапи становлення й розвитку університету.

Нариси про життя й діяльність ректорів та піклувальників Харківського університету включають у себе довідники:
- Биобиблиографический словарь ученых Харьковского университета. Т.1: Ректоры (1805 - 1919, 1933 - 1995). – Х.: 1995.
- Зайцев Б.П., Посохов С.И. Попечители Харьковского учебного округа. – Х. 2000.

Експозиція виставки «Скарбниця століть» розповідає про історію й сучасність Центральної наукової бібліотеки ХНУ.
Сторінки історії студентства у Харківському університеті розкривають видання:
- Сочинения воспитанников Войска Донского в Императорском Харьковском университете, произнесенные в торжественном собрании оного в 1811 г. – Х.: 1811.
- Сочинения и переводы студентов Императорского Харьковского университета. – Х.: 1822.
- Вопросы для испытания молодых людей, желающих поступить в число студентов Императорского Харьковского университета. –1849.
- Правила для студентов Императорского Харьковского университета. –1878.

Завершальною й найбільшою частиною виставки є експозиція наукових праць видатних вчених Харківського університету з дня його заснування до сьогодення, які представляють практично всі напрями сучасної фундаментальної науки понад двадцяти всесвітньо відомих наукових шкіл.
Назад