Харківське методичне об’єднання університетських бібліотек
Полтавське обласне методичне об’єднання бібліотек ЗВО ІІІ–ІV рівнів акредитації
Харківське обласне відділення (філія) ВГО «Українська бібліотечна асоціація»
Американські Ради з міжнародної освіти в Україні
“Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти”

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Центральна наукова бібліотека

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Науково-технічна бібліотека

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Наукова бібліотека

Національний університет «Львівська політехніка»
Науково-технічна бібліотека

 

III конференція
 
«Бібліотека I_покоління: виклики, проекції, очікування»

  «Доброчесність – це чинити правильно,
навіть коли ніхто цього не бачить»
 

Тема 2021 року: «Шляхом до істини…» або про вплив бібліотекарів на академічну доброчесність в освітньому та науковому середовищі університету

Теми для обговорення

Виклики

 • Зміни у сфері освітніх послуг у період невизначеності – пошук та впровадження нових бібліотечних сервісів

 • Виклики цифрової епохи та рішення бібліотек.

 • Епоха швидкісної комунікації та бібліотечні комунікаційні платформи.

 • Когнітивний вимір або як сприяти розвитку нових навичок та нових знань у сучасних умовах?

 • Авторське право, захист інтелектуальної власності в системі дистанційної освіти.

 • Фейки та критичне мислення – базові навики для кожного.

Проекції

 • Фундаментальні цінності академічної доброчесності.

 • Бібліотечні ресурси для успішного виконання наукової роботи.

 • Наукова етика в публікаціях

 • Контрафактні видання минулих століть: дослідження бібліотек.

Очікування

 • Вплив академічної доброчесності на глобальні виклики і пріоритети освіти ХХІ століття.

 • Доступність інформації та академічна доброчесність: проблеми та рішення.

 • Діяльність наукових бібліотек для підтримки «Відкритої науки».
   

Студентська платформа.
Академічна доброчесність у студентському середовищі: дотримання, пріоритети, допомога.

Конференцію планується провести двома сесіями:
18-19 травня та 19-20 жовтня 2021 року

Формат проведення: sharing-event, виступи,
майстер-класи, круглі столи, дискусії .

 

 • До участі в роботі конференції запрошуються фахівці бібліотек, видавництв, інформаційних підрозділів установ, науковці, викладачі, студенти, аспіранти, відповідає за дотримання академічної доброчесності.
   

  Бажаючих взяти участь у конференції просимо зареєструватися та подати матеріали електронною поштою з поміткою «конференція «Шляхом до істини» за адресами оргкомітету.

Завершення реєстрації учасників:
травнева сесія 18-19 травня – до 30 квітня

жовтнева сесія 19-20 жовтня  – до 30 вересня

 

 • Планується видання матеріалів конференції.
  До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися. Обсяг статті – до 15 сторінок комп’ютерного тексту (оформлених відповідно до вимог) з наявністю індексу УДК та назви публікації англійською мовою, відомостей про автора, анотації (150–200 знаків) мовою статті та англійською мовою, ключовими словами (3–6 слів).
  Список літератури оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
  Формат А4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор – Microsoft Word, версія не нижче 6.0; всі береги – 20 мм; шрифт (гарнітура) – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний); сторінки – без нумерації; не використовувати примусові переноси.
  Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції.
  Оргкомітет залишає за собою право кінцевого відбору доповідей на конференцію відповідно до оголошеної тематики. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.
  Роботи, які не відповідають вимогам або надіслані після закінчення встановленого терміну, оргкомітет не розглядає.

 

Контакти:

 • Катерина Лискова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Центральна наукова бібліотека (woa.cnb@karazin.ua); тел. (057)7075176, (068)941394

 • Наталія Ландарєва, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,
  Науково-технічна бібліотека , (v14@nupp.edu.ua) , тел.: 050 85 12 262

 • Рената Самотий, Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека (renata.s.samotyi@lpnu.ua); тел.: 067 38 96 821

 • Олена Суровцева, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Наукова бібліотека (library@onu.edu.ua), тел.: (048)722-12-10

При відправленні листів обов’язково зазначати тему: конференція «Шляхом до істини».
 

Інформаційний лист №1

Реєстрація

Програма

Учасники