Library
of Kremenchug National University


ADDRESS :
20, vul. Pervomajska, Kremenchug, Poltavskaja obl., 39600, Ukraine

TEL.:+38 (05366) 34-047

Internet: http://www.kdu.edu.ua/lib1/home.html

DIRECTOR: Olena V. Grunich

Back